Anne_Lyysaari_Afrikassa


Opetusministeriön ja Oulun Diakonissalaitoksen projektitapaaminen Keniassa vuonna 2014.