Koulutukset


ryhmille ja työyhteisöille

 

MATKA ITSEEN -kurssi

Enneagrammin perusteet ryhmälle 3 h, 450 €

Peruskurssi: 5x 2, a’ 45 €/hlö/kerta, ryhmä min. 8 henkeä

Jatkokurssi: 5x 2h, a’ 45 €/ hlö/kerta, ryhmä min. 8 henkeä

 

ARKKITYYPPIEN MATKASSA

– taakse jäänyt taipaleeni, rohkeasti kohti tulevaa (Jungilaiset arkkityypit)

2 h a’ 45 €/hlö, ryhmän minimikoko 8 henkeä

 

UNELMISTA TOTTA – mistä unelmoin

Aarrekarttakurssi 3 h a’ 59 €/hlö, ryhmän minimikoko 8 henkeä

 

KASVU-sarja

2-4 h/kerta, á 45-90€/ hlö, ryhmän minimi 8 henkeä

 • ITSETUNTEMUS JA ITSETUNTO (Charpentier ym.)
 • OMANA ITSENÄ KASVAMISEN KIPU JA MAHDOLLISUUS (Lindqvist ym.)
 • IHMISEN PERSOONALLISUUDEN RAKENNE JA VUOROVAIKUTUS TYÖYHTEISÖSSÄ (E: Berne)
 • TUNTEEMME – IKÄÄN KUIN MINUSSA OLISI OLTAVA TÄMÄ MÄÄRÄ KIPUA (Charpentier ym.)
 • LUONTAISET TAIPUMUKSEMME (Myer & Myer-Briggs)
 • ARKKITYYPPIEN MATKASSA (Jung)
 • LUOVUUDEN JA RENTOUTUKSEN REVYY

 

ITSEENSÄ TUTUSTUMISEN sarja

MINÄ TYÖYHTEISÖN JÄSENENÄ, uusien mahdollisuuksien ja käyttämättömien voimavarojen koulutukset

2-4 h/kerta, a’ 45-90 €/hlö, ryhmän minimikoko 8 henkeä

 • TUTUSTUMINEN OMAAN ITSEEN (Charpentier ym)
 • ITSETUNTEMUS JA OMA PERSOONA (Berne)
 • IHMISENÄ / TYÖNTEKIJÄNÄ KASVAMINEN (Linqvist)
 • TYÖYHTEISÖN VUOROVAIKUTUSSUHTEET (Berne)
 • TYÖYHTEISÖ JA SEN JÄSENET (Myers &Myers-Briggs)
 • ITSETUNTEMUS JA OMAT VOIMAVARAT
 • LUOVUUS TYÖYHTEISÖSSÄ (Heiske ym)
 • LUOVUUS MINUSSA
 • HYVINVOIVAN IHMISEN SELVIYTYMISPAKETTI
 • SUUNTANA URHEASTI KOHTI TUNTEMATONTA TULEVAISUUTTA

  Lue tarkempi kuvaus kurssista!

 

Sarjoista voi valita yhden tai useamman kaksituntisen tai koko sarjan. Voidaan toteuttaa yksittäin tai sovituin kokonaisuuksin, esim. rakentaa työyhteisöpäiviä. Päiviin sisältyy teoriaa ja harjoituksia.