Työyhteisökoulutus


MINÄ TYÖYHTEISÖN JÄSENENÄ

 

I Tutustuminen omaan itseen

Teoria:

 • itsetuntemuksesta: mitä itsetuntemus on
 • Joseph Luft ja Harry Ingram: Jo – Harin ikkuna:
  ihmisen käyttäytymisestä, ihmisen tietoa itsestään ja muiden tietoa hänestä
 • katseen suunta:
  ongelman erittely ja persoonallisuuden vahvistaminen
  itsetunto ja itsetunnon säätelystä
 • ihmisen olemuksesta / miten tunteemme muuntuvat

 

II Ihmisenä / työntekijänä kasvaminen

Teoria:

 • Martti Lindqvist: Ihmisenä kasvun ulottuvuudet
 • ihmisen auttamisen pitää pohjautua tiettyyn näkemykseen ihmisestä ja ihmisyydestä
 • ammatti-identiteetti
 • kasvun esteet ja mahdollisuudet

 

III Työyhteisön vuorovaikutussuhteet

Teoria:

 • E. Berne: Persoonallisuuden rakenne; minän eri tilat
 • transaktionaalinen vuorovaikutusanalyysi
 • Kets de Vries & Miller, Pöyhönen, Honkanen: Työyhteisöjen luokittelu

 

IV Luovuus työyhteisössä

Teoria:

 • mitä luovuus sisältää, mitä se vaatii, ihmisen käyttämät ilmaisukanavat
 • luovan ilmaisun vaikutuksia
 • luovaa mielikuvitusta rajoittavia tekijöitä, oman luovuuden huoltaminen
 • luovaa kykyä kannustavan työyhteisön kysymyksiä
 • luovan toiminnan tapahtuma
 • Heiske: luovuus ja positiivinen ajattelu

 

V Työssä jaksaminen

Teoria:

 • jaksamattomuus / Elämän hallinta – Uupumus
 • burnoutin eteneminen ja oireet
 • burnoutin itsehoito
 • työssä jaksaminen / Työmotivaatio